Sov- och vilokudden

 


Helen Nordlund
jobbar som informatör i trafiksäkerhetsfrågor
för
Uppsala Kommuns Trafiksäkerhetsråd
Helen sammarbetar med barnhälsovården i kommunen.
Hon åker ofta runt och föreläser bl.a. i frågor som rör
trafiksäkerhet för barn i bil.
Helen säger om MoreRest4u kudden:


"En av de bättre på markanden."

 

Uppsala Kommuns Trafiksäkerhetsråd

www.Medzeta.se© 2008 • zahra@telia.com

www.morerest4u.se